Robert Nye A néhai Mr. Shakespeare című regénye a posztmodernre jellemző módon fogja fel a szövegköziség módozatait és alakzatait (például a fordítást). A regény számos jelölt és jelöletlen idézetet tartalmaz Shakespeare-től, valamint Shakespeare előtti és utáni angol nyelvű íróktól. Az előadás arra a kérdésre keresi a választ, hogy e posztmodern szövegben megjelenő Shakespeare-idézetek milyen feladat elé állítják a fordítót, s hogy e feladatnak vannak-e általánosabb tanulságai. Részletesen lesz szó a 144. szonett Szabó Lőrinc által készített fordításáról, amelynek vizsgálata egy érdekes, az eredeti Nye-szöveggel kapcsolatban másként megjelenő (hatás)történeti kérdésre irányítja a figyelmet: a magyar fordító elkerülhetetlenül arra kényszerül, hogy a Nye-regényben a koramodern és posztmodern szövegfelfogás közötti párbeszédbe a magyar szövegeken keresztül bevonja a romantikus és modernista poétika egyes elemeit is. A fordítói döntések többé-kevésbé reflektált módon az e helyzetre adott válaszból adódnak.